Disc Golf Booking

Kontakt

Har du frågor till oss? Skickat ett mail till info@discgolfbooking.com

Om oss

Discgolfbooking använder techlösningar för att göra discgolfsporten mer tillgänglig för både användare och banägare. Vi startade 2020 när discgolfsporten boomade och vi insåg att techlösningar kan hjälpa ett av sportens största problem: för lite plats på för få banor. Dessutom ger användarna avkastning till banägarna, vilket i sin tur ökar möjligheten för de som driver banorna att utveckla sporten ännu mer.

Med discgolfbooking får spelarna en angenäm och säker upplevelse på discgolfbanan. Tiderna är förbokade och betalning klar. Ingen väntetid och inga köer. Discgolfbooking ger spelaren en startid, sen är det bara att spela.

Banägarna erhåller en säker betalningslösning med olika betalningsmetoder. Bokningssystemet som ger full överblick över kommande bokningar och historik över beläggning på banan. 

Vår leverantör Clearhaus är ett auktoriserat betalningsinstitut med en paneuropeisk licens, och står under tillsyn av danska finansinspektionen (FSA). Clearhaus är Principal-medlem hos Visa och Mastercard.

Discgolf ska vara roligt och säkert – både att spela och vid betalning. 

Svenskt organisationsnummer: 

969752-5856

Adress

Köpenhamnsvägen 97
217 75 Malmö 
Telefon: 0725-108016