Disc Golf Booking

Allmänna villkor

Särskilda villkor för discgolfbooking.com

Avbokningsvillkor för discgolfbooking.com

Allmäna villkor för användade av Disc Golf Booking

Betalning 

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. 
Betalning dras från kundens konto tidigast 72 timmar innan 
Slutlig bekräftelse på bokning och kvitto på genomförd betalning skickas till kundens mail och mobilnummer efter genomförd transaktion. 
Administrativ avgift ingår i priset.

Praktiska ändringar

Disc Golf Booking förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Disc Golf Booking förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av anläggningen och dyl. 

Personuppgifter (GDPR)

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Disc Golf Booking kommer detta att meddelas av Disc Golf Booking. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Disc Golf Booking och be att uppgifterna raderas o m inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan användare av anläggningen bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du kontaktar oss, när du använder vår web, eller någon annan av Disc Golf Bookings tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp eller vill reklamera varan, vänligen kontakta vår oss med den kontaktinformation som finns på DiscGolfBooking.com. Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som finns på deras webbplats www.konsumentverket.se som du kan använda om du önskar. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande. 

Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).

Kontakt: Ångerrätt och reklamation
kundservice@discgolfbooking.com